Användarvillkor

Vilka vi är

Företagsnamn: MNK Tech

Vår webbadress är: https:www.looping.tech/sv

Om den här webbplatsen

Alla priser som visas på denna webbplats kan ändras utan föregående meddelande. Dessa priser är endast informativa och MNK Tech lovar inte nödvändigtvis att priserna stämmer för ditt projekt.

För att få en kostnadsfri offert för ditt projekt, ring oss på +46737438960, maila oss på info@looping.tech eller begär ett offert genom vår projektplanerare på hemsidan.

Kampanjerbjudanden är inte kumulativa.
Alla bilder som visas på denna webbplats är enbart representativa.

Om MNK Techs projektarbeten

• MNK Tech börjar arbeta på ett projekt efter mottagande av en förskottsbetalning.

• Om inte annat anges skriftligen debiteras kunden det återstående beloppet när projektet är slutfört.

• Om tillämpligt: tjänster som berör hosting- och domänregistreringsavgifter måste betalas varje månad.

• Extra tjänster tillkommer mot en extra avgift, antingen avgift för service eller på timpris. Om kunderna behöver ytterligare tjänster läggs korrespondentavgiften till sin faktura och de debiteras därefter.

• Fördröjningar av genomförandet av projekt kan inträffa när: det finns förseningar i betalningar, eller kunden begär ytterligare ändringar i projektets konstruktion / struktur / innehåll, eller kunden köper en ytterligare tjänst relaterad till projektet.

• Beräkningar av tidsramar är endast ungefärliga och kan när som helst ändras vid MNK Techs bedömning. MNK Tech kan när som helst, och efter eget reflekterande besluta att pausa ett projekt.

• Alla våra tjänster garanterar 100% tillfredsställelse. Vi slutar inte jobba tills våra kunder är helt nöjda med sin lösning. Det är vårt engagemang. MNK Tech kommer emellertid under inga omständigheter att hållas ansvarigt för att tillfredsställa orimliga förväntningar eller begära att MNK Tech ger mer utrymme för bedömning att avgöra huruvida en förfrågan eller förväntan är rimlig eller ligger inom ramen för erbjudandet av tjänster till kunden. Till exempel, om kunden köper en viss tjänst, men för att vara helt nöjd bedömer MNK Tech att en ytterligare tjänst är nödvändig, så är det inte längre MNK Techs ansvar eller åtagande att uppfylla kundens tillfredställelse. MNK Tech garanterar med andra ord 100% tillfredsställelse inom ramen för sitt ursprungliga avtal med kunden, enligt MNK Techs förståelse.

• Tjänster eller delar av tjänster (dvs delar av ett projekt) som har godkänts av kunden betraktas som tjänster som kunden är 100% nöjd med. Eventuellt vidare arbete med dessa tjänster (projektets delar) faktureras i enlighet med detta.

• Om inte annat anges är alla projektstatuser angivna som ”färdiga” efter att en 3-månadersperiod har gått (beräknad från det första betalningsdatumet). Det innebär att MNK Techs team inte längre kommer att arbeta på det projektet och ingen tjänst kommer att tillhandahållas. Detta gäller inte för hosting- och domännamnsregistreringstjänster, som tillhandahålls oberoende av projektstatus, och endast enligt kundens betalningar.

• Om kunden inte är nöjd med MNK Techs tjänster kan kunden begära återbetalning på eventuella outnyttjade pengar. MNK Tech kommer utöva återbetalning efter att ha granskat förfrågan och projektstatusen.

Om MNK Techs arbetslag

Projektledning och ledarskap för alla våra projekt sköts från vårt kontor i Stockholm, en stad som är känt för sin kompetenta personal i mjukvaruindustrin. 
Denna centrala projektledning övervakar och tilldelar uppdrag för projekt, vilket ger fullständig säkerhet för kundtillgångar och skyddar konfidentiella projektuppgifter.

MNK Tech anställer egen intern personal tillsammans med distribuerade team, varav samtliga säkerställer att all projektinformation som kunden delar med oss hålls i förtroende.

MNK Tech anställer och har rätt att avskeda arbetare baserat på deras jobb.

Om MNK Techs ansvar

MNK Tech påtar sig inget ansvar eller ansvar för innehållet på de webbplatser som de designar och/eller bistår med hosting för. 
MNK Tech har ingen kontroll över någon information, material eller produkter som finns därpå. 
MNK Tech fungerar inte som konsult för sina kunder, och de är helt ansvariga för allt som finns på deras webbplatser.

På grund av arten av webbdesign och programmeringsarbete visas webbplatser alltid olika på olika datorer. Skärmupplösning, operativsystem och surfningsprogram är bara några exempel på variabler som kan påverka hur en webbplats ser ut.

Klienten måste vara medveten om dessa möjliga variationer och MNK Tech ansvarar inte för dem.

Hur du kontaktar oss

Skulle du ha några frågor eller oro över dessa villkor, skicka oss ett mail på info@looping.tech, 
ring oss på  +46737438960 eller skicka ett meddelande via  contact form.

Tack för att du gör affärer med oss! Vi uppskattar det verkligen.