Användarupplevelse

Förbättra Din Webbplats Användarupplevelse.

Alla företag kan lämna ett varaktigt intryck på en kund, så låt oss ta reda på vilka faktorer som påverkar användarupplevelsen och hur vi kan förbättra de.

Användarupplevelse är topp-trendigt inom IT-branschen, all fakta finns precis framför oss: alla företag har kapaciteten att lämna ett varaktigt intryck på sina kund. Vetenskapen bakom UX (användarupplevelse) är helt enkelt det resultat som kommer från observation, experiment och data.

Entrepreneur Europe [1] presenterar några bra punkter för varför UX är en av de viktigaste mätvärden ett företag kan mäta:

 • Majoriteten av konsumenterna återvänder inte till en webbplats efter en dålig upplevelse.
 • De flesta besökare lämnar en webbplats med ooptimerat innehåll.
 • Företagens intäkter ökar märkbart efter att ha lyssnat på och införlivat användarnas förslag.
 • Google har angett att UX är en faktor som de tar hänsyn till för rankning av sökmotorer.

Utöver dessa punkter publicerade Forrester Research [2] en undersökning som visar hur bättre UX-design kan ge konversationshastigheter upp till 400% för företag.

Så, låt oss ta en stund att gå igenom några av de bästa metoderna och idéerna för att förbättra din webbplats användarupplevelse.

Vilka faktorer påverkar användarupplevelsen?

Som företagsägare kan det kännas frestande att out-sourca allt relaterat till UX, men alla har inte den förmågan. Och även om du planerar att göra det så behöver du fortfarande se till att ditt arbetslag är uppsatta för framgång.

UX kan kännas överväldigande i början, användarupplevelse handlar ju i själva verket om en människa som interagerar med din webbplats, så hur kan vi verkligen mäta den erfarenheten? Den goda nyheten är att i många fall är det de små saker som påverkar den övergripande upplevelsen.

Det är viktigt att inse att det inte finns en enda definition av en bra användarupplevelse. Användarcentrerade team fokuserar inte bara på att skapa användbara produkter, utan vill också att de ska vara trevliga, effektiva och roliga att använda.

Målet med användarupplevelsen är att eskortera din besökare genom din webbplats på ett sätt som visar de vad de behöver. En väl övervägd användarupplevelse stärker ditt varumärke och ökar affärsvärdet på lång sikt.

Sätt att mäta din webbplats UX .

Att mäta användarupplevelsen i liten skala är relativt enkelt. Var uppmärksam på frågor företaget får via telefonsamtal, sociala medier, e-postmeddelanden och andra kommunikationskanaler.

Du kan också observera användare (genom att titta direkt på de via din webbplats under ett UX-test) och bara lyssna på vad de har att säga samtidigt som du observerar vad de gör. Många gånger kommer vi människor att säga en sak, men gör en annan – så det är viktigt att inse den skillnaden.

Det finns många sätt att få användarnas feedback på detta sätt.

Några bästa praxis för användarupplevelse?

Kommunikation är nyckeln! Bra UX låter en användare veta vad man kan förvänta sig av en webbplats och vad som förväntas av de när de besöker webbplatsen. Den här tydliga kommunikationen kommer i sig att skapa en bra användarupplevelse.

Det finns några bästa metoder och UX-mönster som sannolikt kommer att säkerställa en förbättrad användarupplevelse, men kom ihåg att UX-regler inte är satta i sten. De förändras över tiden och påverkas av både trender och användarbeteende.

Det är därför du borde se de som riktlinjer och överväganden, men inte fastna för vissa idéer. Användartest och observationer bör gå först!

True user experience goes far beyond giving customers what they say they want, or providing checklist features.
– Don Norman and Jakob Nielsen, Nielsen Norman Group [2]

Konsekvent, enkel och tydlig navigering.

Enkel navigering är en av de viktigaste aspekterna av bra UX för varje webbplats. Din webbplats kommer alltid att ha ett eller några huvudändamål, och dessa ska vara omedelbart uppenbara. Om det inte är så kommer folk troligen att försöka söka efter de eller kontakta dig på något sätt. För att spara tid och förbättra besökarens upplevelse, se till att syftet med din webbplats är mycket tydligt.

Responsiv design.

Leverera en responsiv design – och försök att göra mobilversionen kort (ta bort allt som är onödigt för mindre enheter). Håll saker och ting enkla.

Snabba upp din webbplats.

Vi lever i en omedelbar tid, och detta faktum förändrar människors förväntningar på hur lång tid det ska ta för en tjänst att möta deras behov. När det gäller din webbplats, bör detta göra snabbhet och prestanda högt upp på listan.

Du kan övervaka din webbplats regelbundet genom att göra hastighetscheckar. Spåra också hur mycket tid användare måste spendera för att utföra sina uppgifter – som att fylla i webbformulär: är de enkla och snabba att fylla i? Människor kommer sannolikt att överge en webbplats som tar för mycket tid och ansträngning.

Det är också en bra idé att hosta din webbplats nära där användarna för din huvudmålgrupp befinner sig. Alternativt kan du ta hjälp från en CDN-tjänst. Målet med en CDN är att ge hög prestanda genom att distribuera webbplatsinnehållet relativt till där slutanvändarna befinner sig för snabbare leverans av webbplatsinnehåll.

Skriv bra felmeddelanden.

Var uppmärksam på eventuella felmeddelanden, de kan indikera problem med webbplatsens funktionalitet – problem du kanske inte är medveten om, men som blockerar användaren från att slutföra en uppgift. Var därför säker på att tillhandahålla synliga felmeddelanden för användaren när saker går fel. Felmeddelandet behöver inte visa detaljerad information om vad som gick snett (det är av säkerhetsskäl), men visa åtminstone användaren att ”Åtgärden du försökte utföra fungerade inte” – så att de kan fortsätta på sin resa.

Synlighet för systemstatus.

Det är tryggt för en användare att veta var de befinner sig på en webbplats (dvs, vilken sida de besöker och hur den sidan relaterar till resten av webbplatsens arkitektur). Detta är särskilt viktigt idag när folk ofta kommer från externa länkar, sociala medier eller Google-sökningar. Några exempel som visar användaren var hon befinner sig är brödsmulor och genom att markera sidnamnet i menynavigationen. Du bör också ge synlig feedback när användaren interagerar med din webbplats, som att klicka på en knapp – besökaren förväntar sig då att något ska hända så se till att det gör det.

Tooltips, förklaringar och platshållare.

Vi har redan talat om att det ska vara enkelt för användaren att navigera – och vi vill också ha denna smidighet när det kommer till andra interaktioner med webbplatsen. När en funktionalitet kanske inte är super tydlig: ge ett ”tooltip” (som om att det är möjligt att zooma in på en bild för bättre upplösning). Försök att inkludera förklaringar i text samt bild, videoklipp och ljud. Lägg ut platshållare för när användaren fyller i formulär så hon vet vilket format som förväntas. Detta kommer att förhindra fel i förväg och kan också leda till att tiden att utföra arbetet på minskas så att besökaren snabbare kan gå vidare med sina uppgifter.

Göm inte förklaringar eller ledtrådar från användaren (till exempel att placera texten inuti en låda som bara är synlig när användaren hoovrar över en ikon). Det enda undantaget från denna regel är när ledtråden tar upp mycket onödigt utrymme.

Innefatta olika kulturer och regioner.

Kultur påverkar användarupplevelsen. Varje kultur lägger olika värden på olika designelement, precis som de gör i sitt samhälle. De absorberar också innehåll på olika sätt på grund av dessa kulturella perspektiv.

Därför ska du veta vilka dina användare är och se till deras regionala och kulturella traditioner som är vanliga inom det området. Detta kan inkludera betydelsen av färger och symboler. Det kan också innefatta hur användarna brukar navigera på en webbplats, hur de behandlar information och till och med olika standarder, t.ex. datumformat.

Känn till dina användare.

Känn till vilka dina användare är, varför de besöker din webbplats (vilket problem söker de efter en lösning till) och i vilket syfte. Förstå deras behov och önskemål, men också deras smärtpunkter: såsom vilka hinder de stöter på som skapar frustration hos de.

Se till att du kommunicerar ditt budskap tydligt. Försök att förklara affärsvillkor i enkla ord och syfta till att se till att användaren alltid förstår varför något är relevant, till exempel: På vilket sätt kommer användaren att dra nytta av att vidta denna åtgärd eller hur kommer det att hjälpa ditt företag som användaren gör det här eller det där. Med andra ord: vad är syftet?

Rekommenderad LäsningEn Översyn Av WordPress 2019.

Vad sägs om internationella standarder ?

Standarder är en form av formell överenskommelse om ett specifikt detaljerat ämne som gör det möjligt för oss att fastställa bästa praxis inom branschen. Det finns flera användbara internationella standarder för UX-relaterade ämnen. ISO 9241 användbarhetsstandard ochWeb Content Accessibility Guidelines (WCAG) är två av de mest refererade.

Dessutom har vi User Experience Professionals Association [3] med sin uppförandekod som framhäver hur man ser till att ditt företag uppfyller användarhänsyn. Bland dessa principer finner vi:

 • Var ärlig – du borde aldrig medvetet vilseleda en användare.
 • Medför nytta.
 • Granska din webbplats för användare med speciella behov (tillgänglighet).
 • Diskriminera aldrig någon typ av användare.
 • Undvik intressekonflikter som kan påverka kvaliteten på din tjänst.
 • Beakta integritet, sekretess och anonymitet.
 • Ta till dig av både den positiva och negativa feedback du får från användartester.

Vi har även Google som ett annat exempel. De spenderade flera år med att utveckla användarcentrerade produktmål, och det ledde till att de skapade HEART-ramverket [4].

Detta ram innehåller fem mätvärden för att sätta upp UX mål – och de är:

 • Happiness – Lycka (tillfredsställelse).
 • Engagement – Engagemang (hur mycket en användare interagerar med din webbplats).
 • Adoption – (antalet nya användare du får över en viss tidsram).
 • Retention – (behålla dina befintliga användare i x tid).
 • Task success – (procent av framgångsrikt slutförda uppgifter).

Du kan läsa mer om HEART-ramverket i denna artikel från Interaction Design Foundation.

Övervinna vanliga hinder.

En av de största utmaningarna företagen ofta stöter på när de vill förbättra användarupplevelsen är bristen på intern förståelse, antingen inom teamet eller från andra avdelningar inom företaget.

Om ditt företag är tillräckligt stort för att behöva ett internt UX-teamså ska det teamet centraliseras: involverad och inbäddad inom hela organisationen – arbetar och samarbetar med dina andra avdelningar regelbundet som försäljning, säkerhet, marknadsföring, grafisk design och utveckling.

Vilka är alternativen för mindre företag? Se till att webbyrån/digitala byrån du anlitar är användarcentrerad. När du arbetar sida vid sida med ett team som antagit en användarcentrerad filosofi så kommer UX-relaterade frågor alltid att ha hög prioritet. Även i de fall där problemet inte kan lösas så kommer byrån att försöka hitta en alternativ möjlighet.

Slutsats.

Slutresultatet: bra användarupplevelse betyder bättre affärer.

UX är viktigt och mycket relevant för alla affärer. Det finns regler, riktlinjer och bästa praxis – men det absolut bästa sättet är att testa din webbplats med riktiga användare, reflektera över de svårigheter de möter under dessa tester och lyssna på deras feedback.

Och verkligheten är att det inte är en engångsförteelse! Världen förändras snabbt med nya beteenden, trender och mönster som förekommer regelbundet. En företagsägare bör se till att hans team kontinuerligt arbetar med förbättringar och att söka nya insikter från omvärlden – för att hitta nya möjligheter att öka både affärs- och användarfördelar.

Det var allt från oss för denna gång. Har du några bra berättelser om UX-förbättringar du gjort? Eller specifika tips som fungerat för dig? Vi älskar att höra om de och som alltid: tack för er feedback och support! Låt oss fortsätta me . ❤️

Referenser .

[1] M. Georgiou, ”User Experience Is the Most Important Metric You Aren’t Measuring”, Entrepreneur, 2018. [Online]. Tillgänglig: https://www.entrepreneur.com/article/309161. [Hämtad: 16-Sep-2018].

[2] ”The Six Steps For Justifying Better UX”, Forrester.com, 2018. [Online]. Tillgänglig: https://www.forrester.com/report/The+Six+Steps+For+Justifying+Better+UX/-/E-RES117708. [Hämtad: 16-Sep-2018].

[3] ”UXPA Code of Professional Conduct | User Experience Professionals Association”, Uxpa.org, 2018. [Online]. Tillgänglig: https://uxpa.org/resources/uxpa-code-professional-conduct. [Hämtad: 16-Sep-2018].

[4] K. Rodden, H. Hutchinson and X. Fu, Measuring the User Experience on a Large Scale: User – Centered Metrics for Web Applications. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA: Google, 2010.

[5] ”The Definition of User Experience (UX)”, Nielsen Norman Group, 2018. [Online]. Tillgänglig: https://www.nngroup.com/articles/definition-user-experience/. [Hämtad: 16-Sep-2018].